غفلت نکنیم!

چرا به افراد نفهم گاو می گویند

دانش آموزی سر کلاس از معلم پرسید: چرا مردم به افراد نفهم می گویند گاو؟

معلم جواب داد: روزی عده ای برای تماشای باغ وحش رفتند. دیدند همه حیوانات می خندند به غیر از گاو. روز دیگر که همان عده باز هم به تماشا رفته بودند ملاحظه کردند که آن روز گاو می خندد و بقیه ساکت هستند.

وقتی علت این امر را از مسئول باغ وحش پرسیدند گفت: دیروز میمون حکایت خنده داری نقل کرد که همه حیوانات خندیدند، ولی گاو تازه امروز حکایت را فهمیده و دارد می خندد.

نتیجه گیری اخلاقی : زود پیر می شویم، ولی دیر عاقل؛ و ای کاش تا دیر نشده و فرصت از دست نرفته متوجه اصل مطلب زندگی بشویم …

شاید این داستان را بارها شنیده باشیم ولی اگر کمی به زندگی خود و اعمالمان فکر کنیم متوجه اتفاقات و کارهایی زیادی خواهیم شد که باید مدت ها پیش تصمیم درست را می گرفتیم و اینکه چطور توجیه می کنیم که ما مقصر نبوده ایم. بهتر است که کمی با خودمان رو راست باشیم و از اشتباهات خود درس گرفته و کس دیگری را مسئول کم کاری و غفلت خود ندانیم.

دارن هاردی : اگر همیشه در هر کاری ۱۰۰ درصد مسئولیت را بپذیرید، به صورت کامل تمام انتخاب هایتان را داشته و برای هر اتفاقی که با آن مواجه می شوید، واکنش مناسبی از خود نشان خواهید داد و اعتماد به نفس تان بالاتر می رود. این گونه می توانید صاحب قدرت شوید و همه چیز به عهده خودتان است.

کامران بیگدلو
Author: کامران بیگدلو

کارشناس مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *