ده تکنیک برای صرفه جویی در زمان مطالعه

هنگام مطالعه و درس خواندن زمان ارزش زیادتری پیدا می کند. با نگاه کردن به فهرست منابعی که باید مطالعه شود، کارهای دانشگاهی و آمادگی برای امتحانات – بدون در نظر گرفتن زمانی که باید در کلاس صرف کنید – متوجه می شوید که زمان زیادی ندارید. ممکن است احساس کنید که باید کارهایتان را […]

ده تکنیک برای صرفه جویی در زمان مطالعه

سال 1395 مبارک

سال 95 شروع شد و مثل همیشه دلم می خواد که بهتر از قبل باشم اما هیچ وقت اون طور که می خواستم تغییر نکردم و خیلی کم تونستم به اهداف زیادی که تو ذهنم داشتم برسم. وقتی که چند روز پیش به دلیلش فکر میکردم به خودم گفتم که برای رسیدن به اون اهدافم […]

سال 1395 مبارک