هیچ وقت از رئیس و بالادست خود سبقت نگیرید

هرگز حس برتری رئیس و بالادست خود را از بین نبرید همچنین به منظور تحت تاثیر قرار دادن او هوش و مهارت خود را به رخ نکشید زیرا این امر موجب ایجاد حس نا امنی و ترس در وجود او می گردد و شما را به عنوان یک رقیب در نظر می گیرد که همین […]

هیچ وقت از رئیس و بالادست خود سبقت نگیرید