پدیده وحشتناک زندگی زیر خط کش دیگران!

متن زیر از استاد مجتبی لشکربلوکی هست که خیلی دوست داشتم تو سایتم باشه. حتما بخونید! چرا ما (در زندگی شخصی یا در اداره سازمان یا کشورداری)، خودمان نیستیم؟ و چرا طعم زندگی اصیل را نمی چشیم؟ یکی از بزرگ ترین چالش هایی که گریبان ما را گرفته است  تصمیم گیری بر اساس استانداردها، ارزش […]

پدیده وحشتناک زندگی زیر خط کش دیگران!

سال 1395 مبارک

سال 95 شروع شد و مثل همیشه دلم می خواد که بهتر از قبل باشم اما هیچ وقت اون طور که می خواستم تغییر نکردم و خیلی کم تونستم به اهداف زیادی که تو ذهنم داشتم برسم. وقتی که چند روز پیش به دلیلش فکر میکردم به خودم گفتم که برای رسیدن به اون اهدافم […]

سال 1395 مبارک