چگونه از نگرانی دست برداریم و زندگی کنیم اثر دیل کارنگی

من بیشتر زندگیم مدام نگران همه چیز بودم اما الان خیلی کم پیش میاد که نگران چیزی بشم وقتی هم که نگران بشم معمولا ۲۰ ثانیه تا ۳۰ ثانیه طول میکشه که به خودم بیام و نگرانیم رو متوقف کنم رسیدن به همچین چیزی واقعا زندگیم رو صد برابر بهتر کرد پس فکر می‌کنم اگر […]

چگونه از نگرانی دست برداریم و زندگی کنیم اثر دیل کارنگی