پدیده وحشتناک زندگی زیر خط کش دیگران!

متن زیر از استاد مجتبی لشکربلوکی هست که خیلی دوست داشتم تو سایتم باشه. حتما بخونید! چرا ما (در زندگی شخصی یا در اداره سازمان یا کشورداری)، خودمان نیستیم؟ و چرا طعم زندگی اصیل را نمی چشیم؟ یکی از بزرگ ترین چالش هایی که گریبان ما را گرفته است  تصمیم گیری بر اساس استانداردها، ارزش […]

پدیده وحشتناک زندگی زیر خط کش دیگران!