هفت درس مولانا

هفت درس مولانا برای زندگی:   عشق را بی‌معرفت معنا مکن زر نداری، مشت خود را وا مکن گر نداری دانش ترکیب رنگ بین گل‌ها زشت یا زیبا نکن پیرو خورشید یا آیینه باش هرچه عریان دیده‌ای، افشا مکن ای که از لرزیدن دل آگهی هیچ‌کس را، هیچ جا رسوا مکن دل شود روشن ز […]

هفت درس مولانا