شش اصل با اعتماد به نفس بودن اثر ناتانیل براندن

اصول با اعتماد به نفس بودن اصل اول – تمرین آگاهانه زندگی کردن : ازتون می خوام دو نفر رو تصور کنید نفر اول بیدار میشه و قبل از رفتن به سر کار، کارهای همیشگیش رو میکنه همه چی هم نا مشخصه میره سر کار و وقتی بر میگرده سر خونه خیلی آگاه نیست که […]

شش اصل با اعتماد به نفس بودن اثر ناتانیل براندن